جعبه آتش نشانی آریا کوپلینگ ,

menuordersearch
f125.ir
۱۳۹۹/۲/۱۴ یکشنبه
(34)
(0)
جعبه آتش نشانی آریا کوپلینگ
جعبه آتش نشانی آریا کوپلینگ

وظیفه اصلی جعبه آتش نشـانی تامین محلی ایمن و مشخص برای ابزارهای مختلف اطفای حریق اسـت. "دیدن محصولات جعبه آتش نشانی"

این ابزارها هم ابزارهای اولیه برای استفاده افراد عادی و آموزش دیده و هم ابزارهای حرفه ای با قابلیت های بیشتر برای استفاده از آتش نشان های حرفه ای را شامل می‌شوند.

نصب جعبه آتش نشانی در هر بنا و فضا، اقدامی مهم در جهت ارتقاء ایمنی است.

 

توضیحات و قیمت جعبه آتش نشانی آریا کوپلینگ 

 

همچنین استفاده از المان های زیبا در طراحی جعبه آتش نشانی منجر به افزایش جذابیت های بصری در ابنیه مختلف نیز می‌گردد.

جعبه آتش نشانی آریا کوپلینگ در انواع جعبه آتش نشانی تک کابین، دوکابین عمودی )دو طبقه(، دو کابین افقی )دوقلو(، جعبه های محوطه ای، نورتاب، دکوراتیو، جعبه آتش نشانی اکریلیک و ... با رعایت کلیه دستورالعمل ها و الزامات استانداردهای مطرح بین المللی و در انواع توکار و روکار تولید می‌گردد.

تولید انواع جعبه های استنلس استیل با گریدهای مختلف و الگوهای سطحی متنوع )Finishing Surface، )در طرح ها، ابعاد و خصوصیات مدنظر مشتریان محترم قابل انجام است.

 

انجام مراحل ورقکاری شامل برش لیـزر، پانـچ، و خمکاری بوسیله دستگاههای CNC کاملا مکانیزه. تضمین دقـت، کیفیت و سـرعت بـالا در تولید انبوه قطعات از مزایای جعبه آتش نشانی آریا کوپلینگ است.

اسـتفاده از فــوالد نــورد ســرد بسیار مستحکم بــرای شرایط معمول و انواع گریدهای استنلس استیل نظیــر ,بــرای محیــط هــای خورنده جوشکاری بـه روش گاز محافظ همـراه بـا بازرسی حین و پس از انجام عملیـات،توسـط پرسنل مجرب تایید صلاحیت شده صورت می‌پذیرد.

پوشش رنــگ پودری الکترواســتاتیک کــورهای بــا ضخامــت 80 الــی 100میکــرون. شستشوی چند مرحله ای و زیــر ســازی تخصصی پیــش از رنــگ کاری تعبیـه سـوراخهایی در پشـت جعبـه قبـل از فرآینـد رنگ کاری جهت سهولت درنصـب، جلوگیری از پوسیدگی و زنگ زدگی خمکاری چنـد مرحلـه ای جلوگیری میکند.

ایجـاد اسـتیفنرهای تقویتـی جهـت افزایـش مقاومـت بدنـه در طـول زمـان و افزایـش عمـر مفیـد قفــل مخصــوص جعبــه آتــش نشــانی براســاس استانداردهای جهانی بــا قابلیت بازشدن سریع و راحــت بــا 90 درجه چرخش. بــه همــراه آبــکاری چنــد مرحلــه ای جهـت افزایـش مقاومـت در مقابـل عوامـل محیطـی و زیبایی چشم نواز از دیگر مزیت های جعبه آتش نشانی آریا کوپلینگ است.

ثبـت طـرح صنعتـی بـه نـام آریاکوپلینـگ اســتفاده از لــوله های مستحکم و زیبــا. اتصــال بــه بدنــه بــه وسیله 4 پیچ مقاوم.آبکاری چند مرحله ای برای تضمین کیفیت و طول عمر بالا در شــرایط ســخت محیطــی تعبیـه ورودی شـیرآالت در دوطرف جعبـه بـا قابلیـت تنظیـم بـر اسـاس فاصلـه رایـزر و جـدا شـدن سـریع از بدنـه بـا کوچکتریـن ضربـه و بـدون آسـیب بـه پوشـش رنـگ قابلیـت تغییـر در ابعـاد، قفـل و دسـتگیره بـا طراحـی هـای موجـود تولیـد شـده توسـط آریاکوپلینـگ، امکان تولید درب و فریـم بـا نصـب جداگانـه بـرای جعبـه هـای تـوکار، اسـتفاده ازلـوالی مخفـی، انـواع رنـگ هـای سفارشـی، حک لوگو و طرح دلخواه بر روی درب و... وجـود دارد.

مطابق با دستورالعمل های NFPA ،اسـتانداردهای مرتبط با قرقره هـا، خاموش کننده ها و الزامات سازمان آتـش نشـانی، کلیـه جعبـه هـا بـه لحاظ ابعـاد، اسـتحکام، دسـت هـای رنـگ،سـهولت در نصـب و عملکـرد، مرتبـا تحـت بازرسی هـای حیـن فرایند و نهایی قـرار می‌گیرند.

ویژگیهای فنی جعبه های آریا کوپلینگ

انجام تستهای Test Cut-Cross,spray Salt,Test Shock همـراه بـا تسـت ضخامـت سـنجی رنـگ

قابلیت ایجاد فضای F در درب جعبه و تعبیه طلق های سفارشی و نورتاب

پایه قرقره بسیار مقاوم ساخته شده از پلیت 3 میلی متر

تعبیه پایه نگهدارنده مخصوص قرارگیری نازل

درج برند آریـا )ARYA )بـر روی درب جعبـه و اطمینـان از اصالـت و کیفیـت جعبـه

تولیـدی توسـط مجموعـه آریـا کوپلینگ

تعبیـه السـتیک آب بنـد بـر روی فریـم اصلـی جهـت آب بنـدی جعبـه و راحتـی دربـاز و پشت درب جعبـه

بســته بنــدی مناســب و زیبــا جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به محصول در حمل و نقل

 

مجموعه F125 با توجه به همکاری مستقیم با شرکت آریا کوپلینگ و تامین نیاز مشتریان انواع مختلف جعبه های آتش نشانی این شرکت را در انبار موجود داشته و جهت هرگونه سفارش مشتریان عزیز ارائه می‌دارد.

در ادامه مجموعه F125 بصورت جداگانه با تولید جعبه های آتش نشانی با کیفیت مناسب و همچنین جعبه های سفارشی در سایزهای مختلف، با قیمت مناسب آمادگی خود را اعلام میدارد.

در برخی از پروژه ها کارفرمایان به نسبت سلیقه کاری و ایمنی بیشتر، جعبه های تقسیم برق و تاسیساتی داخل مشاعات و پارکینگ را مشابه جعبه آتش نشانی سفارش می‌دهند، که این موضوع باعث یکنواخت بودن شکل جعبه ها به نسبت رنگ و کلید و لولا های آن می‌شود و ظاهر خوبی در مشاعات از خود نشان می‌دهد، که خوشبختانه نسبت به پیشنهاد مجموعه F125 و درخواست مشتریان سفارشات زیادی در این راستا انجام گردیده است.

شرکت آریا کوپلینگ بر حسب تولیدات مشخصه خود محصولات را به بازار ارائه می‌دارد.

اما مجموعه F125 در کنار فروش محصولات آریا کوپلینگ با تولید جعبه های آتش نشانی استاندارد و سفارشی برای مشتریان، به انتخاب و سلیقه آنان ارزش قائل بوده و تلاش می‌نماید که همیشه با بهترین خدمات خدمتگذار مشتریان عزیز باشد. " مشاوره و راهنمایی خرید"

تهران خیابان جمهوری بین چهارراه استانبول و پل حافظ کوچه مسعود سعد
09126633036
02166719137
البرز-کرج-پل فردیس-بعد از پمپ بنزین باران
راه های ارتباطی
09126633036
02166719137
02634955755

فروشگاه آنلاین تجهیزات آتش نشانی، اعلام و اطفاء حریق، تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی