تابلو تلفن اضطراری ,

menuordersearch
f125.ir
تابلو تلفن اضطراری
...

تابلو تلفن اضطراری

(12)
(0)

برچسب تلفن اضطراری سایز 20*15

رنگ و مدل کالا
تابلو تلفن اضطراری سایز 100*70
تابلو تلفن اضطراری سایز 75*50
تابلو تلفن اضطراری سایز 40*50
برچسب تلفن اضطراری سایز 50*40
تابلو تلفن اضطراری سایز 25*30
برچسب تلفن اضطراری سایز 30*25
برچسب تلفن اضطراری سایز 20*15
تعداد
+
_
عدد
موجود
16,380 تومان

محصولات مشابه

تابلو محل تجمع ایمن

تابلو محل تجمع ایمن

16,380 تومان
+
_
برچسب محل تجمع ایمن سایز 20*15
تابلو محل تجمع ایمن سایز 100*70
تابلو محل تجمع ایمن سایز 75*50
تابلو محل تجمع ایمن سایز 40*50
برچسب محل تجمع ایمن سایز 50*40
تابلو محل تجمع ایمن سایز 25*30
برچسب محل تجمع ایمن سایز 30*25
برچسب محل تجمع ایمن سایز 20*15
تابلو اول ایمنی بعد کار

تابلو اول ایمنی بعد کار

16,380 تومان
+
_
برچسب اول ایمنی بعد کار سایز 20*15
تابلو اول ایمنی بعد کار سایز 100*70
تابلو اول ایمنی بعد کار سایز 75*50
تابلو اول ایمنی بعد کار سایز 40*50
برچسب اول ایمنی بعد کار سایز 50*40
تابلو اول ایمنی بعد کار سایز 25*30
برچسب اول ایمنی بعد کار سایز 30*25
برچسب اول ایمنی بعد کار سایز 20*15
تابلو آب آشامیدنی

تابلو آب آشامیدنی

16,380 تومان
+
_
برچسب آب آشامیدنی سایز 20*15
تابلو آب آشامیدنی سایز 100*70
تابلو آب آشامیدنی سایز 75*50
تابلو آب آشامیدنی سایز 40*50
برچسب آب آشامیدنی سایز 50*40
تابلو آب آشامیدنی سایز 25*30
برچسب آب آشامیدنی سایز 30*25
برچسب آب آشامیدنی سایز 20*15
تابلو جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه

تابلو جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه

16,380 تومان
+
_
برچسب جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه سایز 20*15
تابلو جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه سایز 100*70
تابلو جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه سایز 75*50
تابلو جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه سایز 40*50
برچسب جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه سایز 50*40
تابلو جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه سایز 25*30
برچسب جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه سایز 30*25
برچسب جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه سایز 20*15
تابلو لطفاً نظافت را رعایت کنید

تابلو لطفاً نظافت را رعایت کنید

16,380 تومان
+
_
برچسب لطفاً نظافت را رعایت کنید سایز 20*15
تابلو لطفاً نظافت را رعایت کنید سایز 100*70
تابلو لطفاً نظافت را رعایت کنید سایز 75*50
تابلو لطفاً نظافت را رعایت کنید سایز 40*50
برچسب لطفاً نظافت را رعایت کنید سایز 50*40
تابلو لطفاً نظافت را رعایت کنید سایز 25*30
برچسب لطفاً نظافت را رعایت کنید سایز 30*25
برچسب لطفاً نظافت را رعایت کنید سایز 20*15
تابلو بهداری

تابلو بهداری

16,380 تومان
+
_
برچسب بهداری سایز 20*15
تابلو بهداری سایز 100*70
تابلو بهداری سایز 75*50
تابلو بهداری سایز 40*50
برچسب بهداری سایز 50*40
تابلو بهداری سایز 25*30
برچسب بهداری سایز 30*25
برچسب بهداری سایز 20*15
تابلو چشم شوی اضطراری

تابلو چشم شوی اضطراری

16,380 تومان
+
_
برچسب چشم شوی اضطراری سایز 20*15
تابلو چشم شوی اضطراری سایز 100*70
تابلو چشم شوی اضطراری سایز 75*50
تابلو چشم شوی اضطراری سایز 40*50
برچسب چشم شوی اضطراری سایز 50*40
تابلو چشم شوی اضطراری سایز 25*30
برچسب چشم شوی اضطراری سایز 30*25
برچسب چشم شوی اضطراری سایز 20*15
تابلو ارسال کننده پیام نجات

تابلو ارسال کننده پیام نجات

16,000 تومان
+
_
برچسب ارسال کننده پیام نجات سایز 20*15
تابلو ارسال کننده پیام نجات سایز 100*70
برچسب ارسال کننده پیام نجات سایز 75*50
تابلو ارسال کننده پیام نجات سایز 40*50
برچسب ارسال کننده پیام نجات سایز 50*40
تابلو ارسال کننده پیام نجات سایز 20*30
برچسب ارسال کننده پیام نجات سایز 30*25
برچسب ارسال کننده پیام نجات سایز 20*15
تابلو دوش اضطراری

تابلو دوش اضطراری

16,380 تومان
+
_
برچسب دوش اضطراری سایز 20*15
تابلو دوش اضطراری سایز 100*70
تابلو دوش اضطراری سایز 75*50
تابلو دوش اضطراری سایز 40*50
برچسب دوش اضطراری سایز 50*40
تابلو دوش اضطراری سایز 25*30
برچسب دوش اضطراری سایز 30*25
برچسب دوش اضطراری سایز 20*15
تابلو استعمال دخانیات مجاز

تابلو استعمال دخانیات مجاز

16,380 تومان
+
_
برچسب استعمال دخانیات مجاز سایز 20*15
تابلو استعمال دخانیات مجاز سایز 100*70
تابلو استعمال دخانیات مجاز سایز 75*50
تابلو استعمال دخانیات مجاز سایز 40*50
برچسب استعمال دخانیات مجاز سایز 50*40
تابلو استعمال دخانیات مجاز سایز 25*30
برچسب استعمال دخانیات مجاز سایز 30*25
برچسب استعمال دخانیات مجاز سایز 20*15

توضیحات

تابلو تلفن اضطراری

در زمان وقوع حوادث استرس افراد حاضر بالا است. احتمال حضور افراد ناآشنا به محل وجود دارد و یافتن تجهیزات ایمنی از جمله تلفن اضطراری میتواند در حفظ جان و مالکین و افراد حاضر نقش زیادی داشته باشد.

تلفن‌‌‌‌های اضطراری رایگان هستند.

تابلو تلفن اضطراری بسیار با کیفیت و با دوام بوده و طبق استاندارد‌‌‌‌های بین المللی ساخته شده و قابل سفارش به صورت دلخواه نیز است.

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می‌باشند:

راه‌‌‌‌های ارتباطی
09126633036

02166719137

کلیک کنیدwhatsup

تلفن اضطراری تلفنی است که به طور خاص برای برقراری تماس با خدمات اورژانس تهیه می‌شود و بیشتر اوقات در مکانی که خطر خاصی دارد یا در مواردی که احتمالاً نیازی به برقراری تماس اضطراری است وجود دارد.

برخی از این تابلو‌‌‌‌های تلفن اضطراری در بزرگراهها قرار دارد.

اگرچه تعیین اینکه چه زمان و در کجا تلفن‌‌‌‌های اضطراری اولیه در بزرگراه تولید شده اند دشوار است، بدون شک یکی از اولین نمونه ها تلفن‌‌‌‌های آزادراه توسعه یافته در استرالیای غربی در سال 1966 است.

این سیستم توسط آلن هارمن، کارمند یک شرکت امنیتی استرالیای غربی ساخته شده است، شرکت امنیت ایستگاه مرکزی، Electronic Signals Pty Ltd، که پس از خواندن انبار در آزادراه کوینانا به این ایده رسید.

در مقاله روزنامه ذکر شده بود که کمک به افرادی که در این انبار قرار داشتند دشوار بود. سیستمی که هارمن در نظر داشت مجموعه ای از واحد‌‌‌‌های تلفنی در یک جعبه در یک پست کوتاه بود که هر 160 متر (0.1 مایل) در آزادراه‌‌‌‌های پرت فاصله داشت.

برداشتن گوشی باعث ایجاد زنگ خطر در مرکز کنترل جاده‌‌‌‌های اصلی می‌شود و پلیس، آتش سوزی یا آمبولانس را می‌توان توسط تماس گیرنده تعیین کرد.

هارمن با تطبیق طرح موجود از امکانات ارتباطی مورد استفاده در شرکت امنیتی که در آن کار می‌کرد، این سیستم را با تأیید کمیسر راه اصلی و مهندس ارشد توسعه داد.

تلفن‌‌‌‌های اضطراری امروزی تقریباً همیشه با یک تابلو تلفن اضطراری مشخص می‌شود که شماره سریال یا شناسه منحصر به فردی را نشان می‌دهد که به ادارات تماس گیری شده اجازه می‌دهد تا با خواندن شناسه کوتاه از پلاکارد، شناسه دقیق محل تماس گیرنده را بشناسند - تلفن. بعضی از تلفن ها مجهز به شناسه تماس گیرنده هستند و نماینده دریافت کننده تماس می‌تواند مکان را شناسایی کند حتی اگر تماس گیرنده نتواند.

مشخصات فنی

سایز: 100*70 (شبرنگ با ورق گالوانیزه)
سایز: 40*50 (شبرنگ با ورق گالوانیزه)
سایز: 25*30 (شبرنگ با ورق گالوانیزه)

سایز 50*40 (برچسب شبرنگ)
سایز 30*25 (برچسب شبرنگ)
سایز 20*15 (برچسب شبرنگ)

تهران خیابان جمهوری بین چهارراه استانبول و پل حافظ کوچه مسعود سعد
09126633036
02166719137
دفتر مرکزی
البرز - کرج - فلکه اول گوهردشت - برج نیکامال - طبقه هشتم واحد اداری
البرز-کرج-پل فردیس-بعد از پمپ بنزین باران
راه‌‌‌‌های ارتباطی
09126633036
02166719137
02632862474

فروشگاه آنلاین تجهیزات آتش نشانی و اعلام و اطفاء حریق و تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی