علائم و تابلو‌‌‌‌های تجهیزات اطفای حریق و آتش نشانی ,

menuordersearch
f125.ir
جستجو در فروشگاه
تابلو ورودی کف آتش نشانی
تابلو ورودی کف آتش نشانی سایز 100*70
تابلو ورودی کف آتش نشانی سایز 75*50
تابلو ورودی کف آتش نشانی سایز 50*40
برچسب ورودی کف آتش نشانی سایز 50*40
تابلو ورودی کف آتش نشانی سایز 30*25
برچسب ورودی کف آتش نشانی سایز 30*25
برچسب ورودی کف آتش نشانی سایز 20*15

تابلو ورودی کف آتش نشانی

برچسب ورودی کف آتش نشانی سایز 20*15
+
_

16,380 تومان موجود
تابلو تلفن آتش
تابلو تلفن آتش سایز 100*70
تابلو تلفن آتش سایز 75*50
تابلو تلفن آتش سایز 50*40
برچسب تلفن آتش سایز 50*40
تابلو تلفن آتش سایز 30*25
برچسب تلفن آتش سایز 30*25
برچسب تلفن آتش سایز 20*15

تابلو تلفن آتش

برچسب تلفن آتش سایز 20*15
+
_

16,380 تومان موجود
تابلو دکمه اعلام حریق
تابلو دکمه اعلام حریق سایز 100*70
تابلو دکمه اعلام حریق سایز 75*50
تابلو دکمه اعلام حریق سایز 50*40
برچسب دکمه اعلام حریق سایز 50*40
تابلو دکمه اعلام حریق سایز 30*25
برچسب دکمه اعلام حریق سایز 30*25
برچسب دکمه اعلام حریق سایز 20*15

تابلو دکمه اعلام حریق

برچسب دکمه اعلام حریق سایز 20*15
+
_

16,380 تومان موجود
تابلو خاموش کننده آتش
تابلو خاموش کننده آتش سایز 100*70
تابلو خاموش کننده آتش سایز 75*50
تابلو خاموش کننده آتش سایز 50*40
برچسب خاموش کننده آتش سایز 50*40
تابلو خاموش کننده آتش سایز 30*25
برچسب خاموش کننده آتش سایز 30*25
برچسب خاموش کننده آتش سایز 20*15

تابلو خاموش کننده آتش

برچسب خاموش کننده آتش سایز 20*15
+
_

16,380 تومان موجود
تابلو شیر آب آتش نشانی
تابلو شیر آب آتش نشانی سایز 100*70
برچسب شیر آب آتش نشانی سایز 75*50
تابلو شیر آب آتش نشانی سایز 50*40
برچسب شیر آب آتش نشانی سایز 50*40
تابلو شیر آب آتش نشانی سایز 30*25
برچسب شیر آب آتش نشانی سایز 30*25
برچسب شیر آب آتش نشانی سایز 20*15

تابلو شیر آب آتش نشانی

برچسب شیر آب آتش نشانی سایز 20*15
+
_

16,380 تومان موجود
تابلو وسایل آتش نشانی
تابلو وسایل آتش نشانی سایز 100*70
تابلو وسایل آتش نشانی سایز 75*50
تابلو وسایل آتش نشانی سایز 50*40
برچسب وسایل آتش نشانی سایز 50*40
تابلو وسایل آتش نشانی سایز 30*25
برچسب وسایل آتش نشانی سایز 30*25
برچسب وسایل آتش نشانی سایز 20*15

تابلو وسایل آتش نشانی

برچسب وسایل آتش نشانی سایز 20*15
+
_

16,380 تومان موجود
تابلو قرقره آب آتش نشانی
تابلو قرقره آب آتش نشانی سایز 100*70
تابلو قرقره آب آتش نشانی سایز 75*50
تابلو قرقره آب آتش نشانی سایز 50*40
برچسب قرقره آب آتش نشانی سایز 50*40
تابلو قرقره آب آتش نشانی سایز 30*25
برچسب قرقره آب آتش نشانی سایز 30*25
برچسب قرقره آب آتش نشانی سایز 20*15

تابلو قرقره آب آتش نشانی

برچسب قرقره آب آتش نشانی سایز 20*15
+
_

16,380 تومان موجود
تابلو شلنگ آتش نشانی
تابلو شلنگ آتش نشانی سایز 100*70
تابلو شلنگ آتش نشانی سایز 75*50
تابلو شلنگ آتش نشانی سایز 50*40
برچسب شلنگ آتش نشانی سایز 50*40
تابلو شلنگ آتش نشانی سایز 30*25
برچسب شلنگ آتش نشانی سایز 30*25
برچسب شلنگ آتش نشانی سایز 20*15

تابلو شلنگ آتش نشانی

برچسب شلنگ آتش نشانی سایز 20*15
+
_

16,380 تومان موجود
تابلو محل تجمع آتش نشانها
تابلو محل تجمع آتش نشانها سایز 100*70
تابلو محل تجمع آتش نشانها سایز 75*50
تابلو محل تجمع آتش نشانها سایز 40*50
برچسب محل تجمع آتش نشانها سایز 50*40
تابلو محل تجمع آتش نشانها سایز 25*30
برچسب محل تجمع آتش نشانها سایز 30*25
برچسب محل تجمع آتش نشانها سایز 20*15

تابلو محل تجمع آتش نشانها

برچسب محل تجمع آتش نشانها سایز 20*15
+
_

14,600 تومان موجود
تابلو آژیر اعلام حریق
تابلو آژیر اعلام حریق سایز 100*70
تابلو آژیر اعلام حریق سایز 75*50
تابلو آژیر اعلام حریق سایز 50*40
برچسب آژیر اعلام حریق سایز 50*40
تابلو آژیر اعلام حریق سایز 30*25
برچسب آژیر اعلام حریق سایز 30*25
برچسب آژیر اعلام حریق سایز 20*15

تابلو آژیر اعلام حریق

برچسب آژیر اعلام حریق سایز 20*15
+
_

16,380 تومان تماس بگیرید

تهران خیابان جمهوری بین چهارراه استانبول و پل حافظ کوچه مسعود سعد
09126633036
02166719137
دفتر مرکزی
البرز - کرج - فلکه اول گوهردشت - برج نیکامال - طبقه هشتم - واحد 1
دفتر فروش
البرز-کرج-پل فردیس-بعد از پمپ بنزین باران
راه‌‌‌‌های ارتباطی
09126633036
02166719137
02632862474

فروشگاه آنلاین تجهیزات آتش نشانی و اعلام و اطفاء حریق و تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی