شارژ کپسول آتش نشانی ,

menuordersearch
f125.ir
۱۳۹۹/۱/۲۴ یکشنبه
(6)
(0)
شارژ کپسول آتش نشانی
 شارژ کپسول آتش نشانی

 

نکات مهم درباره ی شارژ کپسول آتش نشانی

برای کسب آگاهی از شارژ کپسول آتش نشانی بایستی بدانید که، مقصود از گردآوری آیین نامه ارائه روش مناسب بر حسب دستورالعمل استاندارد ملی و بین المللی اصول تجربی است. به خاطر وجود شارژ و خاموش کنندههای دستی در قسمت های گوناگون ساختمان مسکونی و صنعتی برای ایجاد عملکرد واحد متصدیان کارگاههای شارژ کپسول های آتش نشانی نیز دستی است. زمینه کاری این دستورالعمل کارگاهها در ارتباط با بازرسی، شارژ و سنجش کپسول آتش نشانی است که به سبب دارا بودن پروانه صلاحیت در این بخش از اتحادیه و نهادهای معتبر و موثق در حوزه کاری تهران میباشد که مسئولیت تدارک این آیین نامه بر عهده اتحادیه صنف تجهیزات ایمنی و آتش نشانی است.

با توجه به اینکه کارگاههای شارژ کپسول آتش نشانی موظف به رعایت دستورالعمل های ویژه متصدیان و شارژیست هایی هستند که در هر یک از کارگاههای شارژ بایستی یک نفر به عنوان مدیر فنی حداقل با مدرک تحصیلی دیپلم و به عبارتی آشنا به کلیه امور مربوطه حضور داشته باشد. از طرفی به طور حتم میبایست تمامی متصدیان و اعضای کارگاه شارژکپسول آتش نشانی دوره مقدماتی و تخصصی آموزش را سپری کنند و گواهینامهای در این خصوص برایشان صادر گردد.

بدین ترتیب کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی باید به کمک مصالح بنایی مطلوب و مقاوم در برابر هرگونه آسیبی بسته شده باشد و از مابقی قسمت هایی همچون اتاق مدیریت، دفتر فروش وبا رعایت اصول ایمنی کامل تفکیک شود. از اینرو میبایست کلیه کارگاه ها دارای مکانی با تجهیزات کامل جهت قرارگیری سیلندرهای تحت فشار برای حفاظت از مواد اطفای حریق و تجهیزات یدکی کپسول آتش نشانی باشد.

طریقه استفاده از کپسول های آتش نشانی
در مبحث روش بکارگیری کپسول آتش نشانی، در هر سال به جهت آتش سوزی در مجتمع های مسکونی و صنعتی متحمل آسیب های جبران ناپذیری میشوند، و این در شرایطی است که اثبات شده تقریباً ۸۰ درصد حریق و انفجارها قابل پیش بینی و پیشگیری هستند، به گونهای که چنانچه در بدو آتش سوزی یک وسیله خاموش کننده مناسب به مانند کپسول آتش نشانی در مکان مورد نظر وجود داشته و افراد روش استفاده از آن را مطلع باشند بسیار احتمال دارد از آتش سوزیهای سنگین و حوادث ناگوار پیشگیری به عمل میآید.

کنترل به منظور شارژ کپسول آتش نشانی
بازرسی کلیه کپسول های آتش نشانی بر اساس نوع کپسول و نوع پودر درون آنها، مطابق با دستور سازنده در طول مدت مشخص میبایست انجام گیرد تا در هنگام مشاهده کمترین نقص و یا گذشتن تاریخ شارژ آنها، برای رفع نقص و یا شارژ کپسول آتش نشانی دو مرتبه تکرار گردد.

مواقعی که دو مرتبه از اصول شارژ کپسول های آتش نشانی استفاده میشود، بایستی تنها از همان نوع پودری که سازنده دستگاه پیشنهاد کرده است و مشخصه های آن را بر روی کپسول ها قید شده است بکار برد. به هر روی استفاده از دیگر پودرها میتواند منجر به مسائل و مشکلات جبران ناپذیری گردد.

نکاتی ایمنی در باب شارژ کپسول آتش نشانی
به طور حتم فردی که کپسول آتش نشانی را شارژ میکند میبایست از وسایل ایمنی به مانند کفش کار،ماسک،عینک،دستکش و لباس کار استفاده نماید.
چنانچه شارژ کننده ادعای تعویض پودر را داشت حتما بایستی مشخصات پودر مورد استفاده در فاکتور قید شود.
بایستی دستگاه بعد از شارژ مجدد کپسول آتش نشانی پلمپ شود و کارت شارژ بر روی آن چسبانده شود.

بیان چند نکته در مورد شارژ کپسول آتش نشانی :
در کارگاهها پیش از استفاده اعضا، شارژ خاموش کننده و کپسول های آتش نشانی حریق بایستی از طریق کمیسیون فنی و صلاحیت اتحادیه از صلاحیت مهارت اعضای خود مطمئن شوند که در غیر این حالت اجازهی فعالیت در کارگاههای شارژ را ندارند. از سویی مسئولیت تعمیر و تعویض قطعات کپسول های آتش نشانی و حمل و نقل آنها با مالک آن است.
کارگاه های فراگیری کلیات شارژ کپسول آتش نشانی در برابر راندمان صحیح خاموش کننده و تمامی متصدیان و اعضای کارگاههای شارژ میبایست قوانین این آیین نامه را بطور کامل سرمشق فعالیت خود قرار دهند.
به منظور سنجش کپسول های آتش نشانی تمامی پرسنل کارگاه شارژ میبایست تجهیزات و روش کاری استاندارد را به کار ببرند.
کلیه کپسول های آتش نشانی نیز هر چند وقت یک بار بایستی به طور مستمر بازرسی و کنترل شود که این زمان میتواند به صورت (یک ماه، سه ماه الی یک سال) باشد که بسته به کپسول آتش نشانی زمان شارژ و بررسی کپسول بایستی فقط از همان نوع پودری که سازنده آن کپسول پیشنهاد کرده است استفاده نمود تا مسئلهای برای کپسول در زمان آتش سوزی پیش نیاید.
پیش از استفاده پرسنل در کارگاهها، شارژ کپسول آتش نشانی حریق میبایست توسط کمیسیون فنی و صلاحیت اتحادیه از صلاحیت مهارت پرسنل خود اطمینان حاصل کنند در غیر اینصورت اجازهی فعالیت در کارگاه شارژ را ندارند، از سویی مسئولیت تعمیر و تعویض قطعات، حمل و نقل صحیح و اصول انبارداری با مالک آن است.
میبایست یک کپسول آتش نشانی از لحاظ ظاهری و تمامی قطعات، سنجش بدنه هیدرواستاتیک کنترل شود.
به طور حتم تمامی متصدیان نسبت به دریافت و ارسال سیلندرهای تحت فشار که الزام به تست بدنه دارد به مراکز مجاز و دارای پروانه صلاحیت بایستی ارجاع داده شوند.
تنها کارکنان دارای صلاحیت و مهارت میتوانند سیلندرهای تحت فشار را حمل، مورد استفاده قرار دهند.
تمامی کارگاههای سرویس و بازرسی و شارژ و سنجش کپسول های آتش نشانی میبایست سطح زمین فعالیت کنند و کارگاههای شارژ زیرزمینی به هر نحوی غیر مجاز است.
ارتفاع مجاز سقف کارگاه شارژ حداقل ۳ متر است.
مکان قرار گیری کارگاه های شارژ در نزدیکی اماکن تجمعی، مسکونی و غیر مجاز است و میبایست حداقل به شعاع۲۱۱ متراز آنها فاصله داشته باشد.
بررسی تحویل کپسول آتش نشانی
در کارگاهها، کپسولهای آتش نشانی که بکار گرفته میشوند، بایستی از لحاظ آیتم های ذیل بازرسی شوند:

ظرفیت کپسول:
بر مبنای نوع کپسول آتش نشانی مصرفی و مکانی که میبایست کپسولها در آنجا نصب شود، دسته بندی صورت میگیرد.

فشار تخلیه کپسول:
تمامی کپسولهای آتش نشانی بر مبنای فشاری مشخص به سمت آتش پرتاب میشود که بهترین کارایی را داشته باشد. به طور معمول این فشار به طور تقریبی ۱۰۰ psi که معادل ۷ اتمسفر است

طول پرتابکپسول:
هرچقدر میزان پرتاب مواد خاموشکننده کپسول آتش نشانی با فشار بالایی صورت پذیرد، بهتر است، چرا که سبب میشود کمتر در مجاورت آتش قرار بگیرد و به عبارتی طول پرتاب مطلوب در کپسولهای گوناگون ما بین ۲ تا ۷ است.

میزان درصد تخلیهکپسول:
عملکرد استفاده از مواد خاموشکننده کپسولهای آتش نشانی پودری حداقل ۸۵% و در کپسولهای آتش نشانی همچون آب و کف و دی اکسید کربن کمتر از ۹۵% است.

زمان تخلیه کپسول:
در حوادث آتشسوزی هنگامی که آتش شعله ورتر میشود، برای خاموش کردن آن، نیاز مبرم پیدا میکنید که سرعت عمل بالایی داشته باشید.

آیین نامه کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی
بایستی در هر کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی یک نفر در مقام مدیر فنی حضور داشته باشد.
بایستی کلیه کارکنانی که در کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی حضور دارند دورههای تخصصی تست و شارژ را سپری کرده باشند.
بایستی کلیه کپسولهای آتش نشانی بدون استثناء از لحاظ شکل، ظاهر و هیدرواستاتیک مورد بازرسی قرار گیرند.
می بایست کارگاههای سرویسدهنده و کنترل شارژ در سطح زمین باشند در غیر این صورت ممنوع است.
مطلع باشید که ارتفاع سقفی که میتوان برای کارگاههای شارژ کپسول آتش نشانی در نظر گرفت کمتر از ۳ متر است.
نبایستی پیرامون کارگاه شارژ هیچگونه ساختمان مسکونی، بیمارستانی و وجود داشته باشد و حداقل ۲۰۰ متر از هم فاصله داشته باشد.
بایستی در بنای کارگاه شارژ از مصالح مقاوم در مقابل آسیب و انفجار استفاده کرد و بقیه قسمتها همانند اتاق مدیریت میبایست به طور مجزا ایمنسازی شود.
نکته: بایستی هوای محل کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی حداقل ۱۲ الی ۱۵ مرتبه در ساعت تهویه شود.

لوازم ضروری برای کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی
میز کار استاندارد و گیره پنوماتیک محافظ دار و مورد قبول از سوی اتحادیه
وسایل وزن کننده دیجیتال
ابزار ویژه شیر باز و بسته کردن کپسول آتش نشانی
لوازم یدکی ایمنی استاندارد
مواد مصرفی استاندارد (انواع گوناگون پودر استاندارد، انواع کپسولهای آتش نشانی استاندارد)
دستگاه حمل سیلندرهای بزرگ شامل گاز تحت فشار اعم از پر و خالی
دستگاه پرس کننده شیلنگ
انبر پلمپ به انضمام علائم ویژه کارگاه شارژکننده
کارت همشکل با مشخصات کامل متصدی و کارگاه شارژ
به منظور بازرسی نشت کپسول آتش نشانی قابل شارژ دارای حوضچه مناسب با ارتفاع و نور مطلوب
لوازم ایمنی شخصی در کارگاه شامل کفش ایمنی، لباس کار مناسب و ماسک
با مجهز کردن ساختمان های خود با کپسول های آتش نشانی مناسب، اسپرینکلرهای هوشمند و دتکتورهای قوی از وقوع حوادث مهیب جلوگیری کنید.

جهت هر گونه شارژ کپسول آتشنشانی میتوانید در فرم شارژ کپسول در سایت اف125درخواست خود را ثبت نموده و یا با مشاوران مجموعه اف125تماس حاصل فرمائید....با تشکر

 

دفتر مرکزی
البرز - کرج - فلکه اول گوهردشت - برج نیکامال - طبقه هشتم - واحد 1
دفتر فروش
البرز-کرج-پل فردیس-بعد از پمپ بنزین باران
راه های ارتباطی
026-34251711
09126633036
فروشگاه آنلاین تجهیزات آتش نشانی و اعلام و اطفا حریق و تجهیزات فردی