ماسکهای تنفسی ,

menuordersearch
f125.ir
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پنج شنبه
(1)
(0)
ماسکهای تنفسی
ماسکهای تنفسی

چکیده مقاله:
در صنایع و فرآیندهایی که کارگران در معرض آلاینده های شیمیایی هستند، تدوین و اجرای برنامه حفاظت تنفسی (RPP ) در جهت محافظت کارکنان در برابر عوارض ناشی از آلاینده ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یکی از اجزاء مهم در این برنامه حصول اطمینان از جایگیری کامل و انطباق ماسکهای تنفسی بر روی صورت افرادی است که از این ماسکها استفاده می کنند . لذا بررسی وضعیت انطباق ) ) Fit Test ماسکهای تنفسی با صورت افراد میتواند در کاهش نشتی آلاینده ها به داخل ماسک و در نتیجه پیشگیری از عوارض تنفسی ناشی از آلاینده ها موثر باشد . این مطالعه از نوع مقطعی بوده و طی آن وضعیت انطباق ماسکهای تنفسی از نوع نیم صورت ) ) Half mask در کارگران یکی از واحدهای صنایع شیمیایی 54) نفر ) به روش کیفی و با استفاده از کیت Moldex که براساس طعمBitrex عمل میکند مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر آموزش نحوه صحیح تنظیم ماسک و تست های قبل از هر بار استفاده از ماسک ( فشار مثبت و فشار منفی ) به عنوان عامل مداخله بر روی نتیجه آزمون انطباق مورد بررسی قرار گرفت . همچنین تاثیر موی صورت و مدل ماسک نیز بر روی نتیجه آزمون انطباق مطالعه گردید . نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد بین نتایج آزمون انطباق قبل و پس از مداخله ( آموزش ) ارتباط معنی دار وجود دارد ولی بین وجود موی صورت در افرادی که از ماسک استفاده می کنند و مثبت بودن آزمون انطباق ( رد شدن در تست ) و همچنین بین مدل ماسکهای مورد استفاده در صنعت مورد بررسی ارتباط معنی دار وجود ندارد . آموزش کارکنان در مورد نحوه استفاده صحیح از ماسک شامل عدم وجود موی صورت هنگام استفاده از ماسک، انجام تست های فشار مثبت و فشار منفی قبل از هر بار استفاده از ماسک و نحوه نگهداری و نظافت ماسک تاثیر قابل توجهی در انطباق ماسک با صورت دارد . با انجام آزمون انطباق در قالب برنامه حفاظت تنفسی در مرحله انتخاب، از انتخاب ماسکهایی که از نظر مدل و اندازه با صورت فرد انطباق ندارند، پیشگیری شده و از این طریق می توان از نشتی آلاینده ها به دلیل عدم جایگیری صحیح ماسک روی صورت افراد پیشگیری کرد .

دفتر مرکزی
البرز - کرج - فلکه اول گوهردشت - برج نیکامال - طبقه هشتم - واحد 1
دفتر فروش
البرز-کرج-پل فردیس-بعد از پمپ بنزین باران
راه های ارتباطی
026-34251711
09126633036
فروشگاه آنلاین تجهیزات آتش نشانی و اعلام و اطفا حریق و تجهیزات فردی