سیاستگذاری و تعیین خط مشی و HSE ,

menuordersearch
f125.ir
۱۳۹۹/۴/۲۳ دوشنبه
(0)
(0)
سیاستگذاری و تعیین خط مشی و HSE
سیاستگذاری و تعیین خط مشی و HSE

سیاستگذاری و تعیین خط مشی و HSE

امروزه به دلیل افزایش آگاهی های عمومی، تعدد تصویب قوانین، استانداردها و مقررات در سطح ملی و بین المللی و همچنین تاًثیر آنها در تجارت جهانی، رعایت اصول یکپارچه و فراگیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست در اجرای طرح ها و پروژه های مختلف توسعه، اهمیت روز افزونی یافته است. اکنون دیگر عملا به اثبات رسیده است که این سه جزء، جدا از هم نبوده و از لحاظ حوزه ی مدیریت و عملکرد قابل تفکیک نیستند.

بر مبنای تفکر سیستماتیک مدیریت برای بهبود دائمی عملکرد نظام یکپارچه ی H.S.E باید خط مشی ها، اهداف و نهایتاٌ شبکه ای از فرآیندهای به هم پیوسته وجود داشته باشد. پایش و اندازه گیری مستمر عملکرد این فرآیندها، مهمترین عامل دستیابی به اهداف استقرار نظام H.S.E خواهد بود چرا که ارزیابی و نظارت، فرآیندی مهم و حساس برای حصول اطمینان و اجرای بهینه ی هر فعالیت است. و در ارتباط با مدیریت H.S.E نیز پارامترهای ارزیابی عملکرد، روش های نظارتی، دستورالعمل ها و جنبه های مدیریتی متعددی وجود دارند.

سیاستگذاری، تعیین خط مشی و پیاده سازی نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست، مستلزم توجه ویژه و بازنگری در سیستم نسبت به موارد مشروحه ی ذیل است:

 1. طراحی و ساخت کلیه ی تاًسیسات جدید سیستم،
 2. طراحی تغییرات لازم در تاًسیسات موجود سیستم،
 3. طرح ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور مرتفع کردن مخاطرات منجر به بروز حوادث،
 4. طرح ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور مرتفع کردن مخاطرات منجر به آسیب های فردی، بیماری های شغلی و یا انتشار آلاینده ها در محیط ،
 5. ضمانت بخشی به امنیت سیستم برای کلیه ی فعالیت های جاری و آتی مورد نظر،
 6. تضمین صلاحیت و تجربه ی کارکنان و پیمانکاران سیستم در امور محوله و انجام کارها به طور ایمن و فاقد ریسک زیست محیطی،
 7. در نظر گرفتن آموزش های زیست محیطی بهداشتی و ایمنی برای کلیه ی کارکنان و پیمانکاران سیستم،
 8. تبیین مطالعات ضروری برای شناسایی مخاطرات سیستم و ارزیابی پیامدهای ذیربط بر روی تاًسیسات و یا فرآیندها،
 9. تدوین برنامه های نظارت بر نحوه ی انتشار مواد به محیط زیست در مقایسه با استانداردها و ضوابط قانونی،
 10. تدوین برنامه های تضمین کننده ی نظارت بر مواجهه ی کارکنان با عوامل بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی محیط کار،
 11. الویت بخشی به روش های کنترل مهندسی و تمهیدات جایگزینی به منظور حفاظت کارکنان در مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار،
 12. تبیین روش های بررسی، تشخیص، ارزیابی و گزارش دهی مخاطرات و رویدادها،
 13. تبیین برنامه های واکنش اضطراری و عملیات مقابله ای کارکنان در شرایط بروز حوادث و رویدادها،
 14. تبیین برنامه های ممیزی، پایش ( نظارت پیوسته ) بر کلیه ی عملیات، فرآیندها و فعالیت های سیستم،
 15. تبیین مسئولیت های کلی هیئت مدیره، مدیران، سرپرستان و کلیه ی کارکنان سیستم در رابطه با حفاظت زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی و
 16. سازماندهی، تفکیک وظایف و تعیین مسئولیت های کلیه ی افراد ( اعم از مسئولین و پرسنل ) سیستم در سطوح مختلف در ارتباط با نظام H.S.E.

اعم وظایف یک مدیر واحد H.S.E را می توان به شرح ذیل برشمرد:

 1. نظارت بر پیاده سازی خط مشی حفاظت زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی در سیستم و تهیه ی گزارش های منظم و متناوب از وضعیت پیشرفت کار برای ارائه به بالاترین مقام مجموعه و
 2. ارائه ی توصیه های ضروری و کمک به مدیریت واحدهای مختلف تا با خط مشی H.S.E در سیستم، سازگار شده و در موارد زیر، مسئولیت بپذیرند:
 • طراحی و استفاده ی اصولی تاٌسیسات، تجهیزات و فرآیندها،
 • شناسایی شرایط کاری نا ایمن و تمهیدات مربوط و
 • انجام بازرسی ها و ارائه ی توصیه های لازم در راستای مرتفع کردن نواقص ایجاد شده.
 1. مساعدت و همیاری در تشکیل و اجرای سیستم ایمن و کاریست عملی دستورالعمل های واکنش اضطراری،
 2. پیشنهاد بهره مندی سیستم از دستگاه ها، لوازم، تجهیزات و وسایل حفاظتی و کنترلی مناسب،
 3. بررسی تبعیت کارکنان سیستم از موازین قانونی، آیین نامه های کار واصول راهنمای عملیات مربوط به پیاده سازی نظام H.S.E
 4. تضمین نگهداری صحیح دفاتر ثبت و گزارش های مربوط به بروز رویدادها و سوانح،
 5. اطلاع رسانی به مدیران واحدهای مختلف سیستم در خصوص قوانین، دستورات، ضوابط، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های جدید مربوط به نظام H.S.E
 6. طراحی برنامه های آموزشی مناسب در کلیه ی سطوح سیستم در راستای گسترش آگاهی کارکنان از مسائل زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی،
 7. بخش اطلاعات یا انتشار خبرنامه ( بولتن ) مربوط به حوادث محیط کار و همچنین پیشرفت ها و موقع پیاده سازی نظام H.S.E در داخل و خارج مجموعه به منظور ارتقای بینش کارکنان در راستای پیشگیری از حوادث،
 8. ارزیابی مخاطرات مربوط به مواد، مصالح و اقلام مصرفی مورد نیاز سیستم و توصیه های لازم به کارکنان به منظور به کارگیری دستورالعمل های حفاظتی در مواجهه با آنها،
 9. نظارت بر پیروی پیمانکاران سیستم ( مجموعه ) از دستورالعمل ها، تمهیدات لازم الاجرا و خط مشی های H.S.E،
 10. کمک در بررسی حوادث و رویدادها به منظور علت یابی های مربوط و توصیه ی اقدامات ضروری در راستای جلوگیری از تکرار وقوع آنها،
 11. تهیه ی آمارهای قابل توجه در رابطه با حوادث محیط کار و چگونگی عملکرد افراد،
 12. تضمین برقراری دستورالعمل های مناسب برای واکنش های اضطراری، آموزش اصولی پرسنل و آمادگی قابل قبول سیستم ( مجموعه ) در مقابله با شرایط اضطراری،
 13. برقرای ارتباط متقابل موثر با سایر واحدهای عملیاتی سیستم ( مجموعه )، همچنین مراجع قانونی و دستگاه های اجرایی ذیربط ناظر بر سیستم ( مجموعه )، اعم از ادارات و سازمان های حفاظت محیط زیست، بهداشت، کار وامور اجتماعی، صنایع و معادن، استاندارد و تحقیقات صنعتی و... و
 14. به کارگیری و گسترش تمهیدات شایسته و شیوه های اصولی مناسب در رابطه با حفاظت بهینه ی زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی سیستم ( مجموعه ).

دفتر مرکزی
البرز - کرج - فلکه اول گوهردشت - برج نیکامال - طبقه هشتم - واحد 1
دفتر فروش
البرز-کرج-پل فردیس-بعد از پمپ بنزین باران
راه های ارتباطی
026-34251711
09126633036
فروشگاه آنلاین تجهیزات آتش نشانی و اعلام و اطفا حریق و تجهیزات فردی